FAQS

Qui pot participar?

Estudiants de batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o superior o de grau universitari. Excepcionalment en aquesta edició s’admetrà la participació també de joves del darrer curs de l’ESO que mostrin interès i el seu centre educatiu consideri que tenen potencial per participar.

Primer s’han d’inscriure els players?

Ho poden fer els players i els shakers paral·lelament, però perquè el shaker pugui formar l’equip, cal que els players ja estiguin inscrits, per tant, recomanem que s’inscriguin primer els players i després el shaker.

De quantes persones han de ser els grups?

Els grups han de ser d’entre 3 i 6 estudiants.

No em va bé l’horari d’una activitat. Penjareu el vídeo de les activitats realitzades per poder-les visualitzar posteriorment?
Si, a l’apartat de recursos trobareu les activitats que s’han realitzat i que tinguem els permisos per compartir.

Quan s’efectua la inscripció a l’iFest Countdown? Quan he de crear els equips?

Perquè shakers i players constin com a registrats a la plataforma s’han de registrar a través del formulari i confirmar la inscripció a través de l’enllaç que els arriba al correu. Amb aquest procediment consten com a donats d’alta a l’iFest Countdown.
No hi ha limitació de temps per a crear els equips.

Un cop registrats els equips, puc modificar els seus membres?

Un cop creats els equips si que es poden modificar els seus membres, eliminant els que es desitgin i afegint-ne de nous. Això si, a les primeres unitats didàctiques es creen els equips de treball per als projectes, pel que es recomana tenir-los definits abans de començar i evitar posteriors canvis.